De stembus: Ik zweer trouw aan…

Hoera, het Nederlandse stemvee mag binnenkort weer naar de stembus, omdat de klungels in Den Haag het niet eens kunnen worden. Niet dat ik me er druk over maak, ik heb van het hele circus gelukkig niets meegekregen daar ik geen televisie en radio heb en me wel met betere zaken bezig kan houden dan de politieke voorstelling in leven te houden. Ik ga dus niet stemmen, sterker nog, de laatste keer dat ik naar de stembus gegaan ben, kan ik me niet herinneren. Dat moet rond mijn 18e zijn geweest…

Maar goed. Het gepeupel mag binnenkort weer naar de stembus om aldaar een stem uit te brengen op een van de vele sukkels die op een van de vele lijsten staan. En zoals het er nu naar uitziet, mag dat in september allemaal gaan plaatsvinden. U weet wel. Gouden bergen en bomen die tot in de hemel groeien. Dat gaat ons de komende maanden allemaal beloofd worden. Het kan niet op mensen, als je maar op mij stemt, dan komt het wel goed. Ja ja, dat geloof ik ook wel. En dat is ook iets dat we de afgelopen 30 jaar goed hebben kunnen zien. De politieke prutsers in Den Haag zijn al drie decennia bezig om onder leiding van 'Bilderberg Bea' gidsland Nederland naar de malle moer te helpen. Niets is meer overgebleven van het land dat onze (voor)ouders na die verschrikkelijke, door de Amerikanen betaalde tweede wereldoorlog hebben opgebouwd. Nederland is Nederland niet meer en ons kleine kikkerlandje aan de Noordzee is veranderd in een politiestaat waar niets meer mag en de burger bij voorbaat verdacht is. Vroeger was ik er trots op een Nederlander te zijn. Tegenwoordig schaam ik me er bijna voor en zie met huivering de toekomst tegemoet als het volk de politiek ruim baan blijft geven tijdens hun gang naar de stembus, want wat gebeurt er in feite nadat je je stem hebt uitgebracht?

Persoonlijk stem ik niet. Om de doodeenvoudige reden dat als je stemt, jij je stem weggeeft aan iemand die jij vervolgens voor je laat praten. Jij stemt op iemand die jij als jouw vertegenwoordiger ziet. En als die vertegenwoordiger er een puinhoop van maakt? Waar kun jij dan terecht, wie kun jij ter verantwoording roepen, waar kun je een klacht indienen? Nou…? Precies. Niet. En dat is een van de redenen dat ik niet stem. Ik geef mijn stem niet weg, die houd ik zelf. En daarom ben ik van mening dat iemand die stemt, zijn stem heeft weggegeven en dus de komende 4 jaar zijn mond dient te houden. Er is toch al iemand die voor je praat? Daar heb je tenslotte met je volle bewustzijn op gestemd, dus mond dicht. Mensen die niet stemmen, hebben recht van spreken want die spreken met hun eigen stem en niet met die van een ander.

Goed. Je hebt gestemd op een van de vele kandidaten die er de komende 4 jaar alles aan zullen doen om de gedane beloftes niet na te komen. Dat weet iedereen en zoals gewoonlijk doet iedereen daar weer vrolijk aan mee. Het circus moet draaien en aangezien stemmen als een recht wordt gezien, willen we daar natuurlijk gebruik van maken. Dus naar de stembus en stemmen maar. Daarna volgen spannende uren en uiteindelijk zal de winnaar bekend zijn. Nou ja, verdere uitleg hoeft niet, daar we dit circus al te vaak hebben meegemaakt. We weten precies hoe het gaat, dat het lang gaat duren en dat we er op het laatst weer bescheten afkomen. Allemaal spel en bedoeld om de mensen bezig te houden, want dit is allemaal voorgrond. Ik ben benieuwd naar de verdere gang van zaken waar het gepeupel vaak niets van weet. Vandaar dat ik eens ben gaan neuzen in hoe het in elkaar steekt met ministers naar voren schuiven en wetten maken.

Nadat bekend is geworden welke partij de baas mag spelen, worden de ministers door de diverse partijen naar voren geschoven. Minister van departement 'Lik me Vestje' of wat dan ook, als je maar minister wordt. En die minister wordt beëdigd door onze koningin, door Bilderberg Bea persoonlijk. Hmm, effe denken: het volk kiest een partij, die schuift een prutser naar voren en die wordt door Bea als minister beëindigd. Daar wil ik wel meer van weten want in feite is de minister dus niet door het volk gekozen maar door de mensen waar ze op gestemd hebben. Het volk heeft geen invloed op de keuze van een minister. Men moet er maar op vertrouwen dat die minister precies dat doet waarop ze gestemd hebben en vaak is het tegendeel het geval. How come? Simpel. Omdat een minister niet trouw zweert aan het volk maar aan Beatrix…

‘De Zuiveringseed is de eed of belofte in Nederland door ministers, leden van vertegenwoordigende lichamen en hoge ambtenaren afgelegd, waarin zij zweren dat zij niemand enige gift beloofd of gegeven hebben om benoemd te worden en dat zij van niemand enige gift of belofte zullen aannemen om iets in hun ambt te doen of na te laten.’

Zo, dat is duidelijke taal. Nu dit:

‘Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister/staatssecretaris/lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)’

Toch vreemd dat een partij die door het volk gekozen is een minister naar voren schuift die vervolgens trouw zweert aan de koning in plaats van aan het volk. Eens kijken wat een koning(in) voor belofte af moet leggen:

'Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe Mij God almachtig! (Dat beloof Ik!)'

Beatrix zweert van alles en nog wat, maar is in feite geen wettelijke troonopvolger zoals dat in de wet geregeld is. Ze vertikt het om haar DNA af te staan om daarmee voor eens en altijd haar wettelijke en rechtmatige plaats op de troon te bevestigen. En zolang dat niet gebeurd is, heeft zij in feite geen enkel recht om op de troon plaats te nemen en de baas over het Koninkrijk der Nederlanden te spelen. Daar komt ook nog eens bij dat tijdens WW II alle Oranjes naar Engeland gevlucht zijn om vervolgens na de oorlog fris en vrolijk de troon over te nemen alsof er niets gebeurd zou zijn. Mijn standpunt is: als je eenmaal vlucht en je volk in de steek laat, blijf dan weg. In feite zou je kunnen stellen dat de Oranjes na hun vlucht de troon bij terugkomst gekaapt hebben…

Dus een (niet door het volk gekozen) minister zweert trouw aan iemand die in feite geen recht heeft op de troon, maar die wel samen met haar ministers wetten maakt. Politici maken geen wetten. Dat is een misverstand. Beatrix maakt en tekent wetten waarna ze van kracht worden. De rest van de club heeft maar mee te dansen op de maatvoering die onze Bea aangeeft onder leiding van de Bilderbergclub. Ofwel, stemmen in Nederland is een circusvoorstelling en bedoelt om het volk bezig te houden en de indruk te geven dat men iets in de melk te brokkelen heeft. In werkelijkheid hebben we geen moer te vertellen, laat staan iets in te brengen als we elke 4 jaar onze stem weg blijven geven aan mensen die geen trouw aan het volk zweren maar aan elkaar. Mijn advies voor de komende verkiezingen (ALS die er al komen…) is dan ook om je stem niet weg te geven maar OM DIE TE LATEN HOREN! En met z’n allen tegelijk onze stem laten horen en roepen: GENOEG! WIJ DOEN NIET MEER MEE! Doet U mee met ‘NEE’?

Robert; van de familie Boerman - 27-04-2012

DISCLAIMER